Tuesday, January 24, 2017

Robert Burns (January 25, 1759 - July 21, 1796)

Robert Burns Statue in Central ParkBy Robert Burns (1788) Original Scottish Gaelic Lyrics
Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot,
And days o' lang syne?
An còir seann luchd-eòlais dhol à beachd,
'S gun chuimhn' orra bhith ann?
An còir seann luchd-eòlis dhol à beachd,
'S na làithean a bha ann?
CHORUS:

For auld lang syne, my jo,
For auld lang syne,
We’ll tak a cup o’ kindness yet,
For auld lang syne.
Air sgàth an tìm a bh' ann a rùin,
Air sgàth an tìm a bh' ann,
Gun gabh sinn fhathast cupan tlàth
Air sgàth an tìm a bh' ann.
And surely ye’ll be your pint-stowp!
And surely I’ll be mine!
And we’ll tak a cup o’ kindness yet,
For auld lang syne.

CHORUS
Bha sinne còmhla feadh nam bruach
A tionail neòinean annt',
Ach 's sgìth air seachran ceum ar cas
Bho'n tìm o chian a bh' ann.
We twa hae run about the braes,
And pu’d the gowans fine;
But we’ve wander’d mony a weary foot,
Sin auld lang syne.

CHORUS
Bu tràth is anmoch sinn san allt
Ag iomair 's sinn nar clann,
Ach dhealaich cuantan farsainn sinn
Bho'n tìm o chian a bh' ann.
And there’s a hand, my trusty fiere!
And gie's a hand o’ thine!
And we’ll tak a right gude-willy waught,
For auld lang syne.

CHORUS
Mo charaid earbsach gabh mo làmh,
'S sìn fhèin do làmh a-nall,
'S gun gabh sinn, cuach gu crìdheil làn
Air sgàth an tìm a bh'ann.
Gu cinnteach 's leat do bharail fhèin,
'S mo bharail fhèin tha leam-s',
'S gun gabh sinn cupan caoimhneil làn
Air sgàth an tìm a bh' ann.

4 comments:

 1. One of the many songs and poems that bring a tear to the eye, especially as I grow older.

  ReplyDelete
 2. I am partial to "Address to a Haggis", myself. Enjoy your Burns Night Supper, everyone!

  https://www.youtube.com/watch?v=qJSjAGVV6Zg

  ReplyDelete
 3. Aww, I loved the third column from the earlier post.

  ReplyDelete
 4. Not really the 'original' Gaelic - Burns wrote it in Scots.

  ReplyDelete